Sukuseura Saarinen-Sauri
 
Jäsenkirje 1/2018   7.12.2018
 
 
Hyvät sukuseuran jäsenet, hyvät sukulaiset!
Sukuseuran hallitus oli koolla 27.10.2018 Tampereella. Keskusteluaiheina olivat kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelman toimeenpano ja seuraavan sukukokouksen valmistelu. Tässä jäsenkirjeessä on ennakkotietoa ensi kesän tulevasta sukukokouksesta ja muista ajankohtaisista asioista. 

1. Seuraava sukukokous järjestetään lauantaina 8.6.2019 
Hallitus päätti järjestää seuraavan sukukokouksen Hämeenlinnassa Vanajan kirkon viereisessä seurakuntatalossa kesäkuun 8. päivänä 2019. Alustavana aikatauluna on, että kokous alkaisi suvun aamukahvitapaamisella klo 9.30. Sukukokouksen virallinen avaus tapahtuisi klo 10.30, johon mennessä kaikki pidemmältäkin tulevat olisivat ehtineet paikalle. Sukukokous päättyisi klo 17. Kokouksen kestäessä tarjotaan lounas ja iltapäiväkahvi. 
 
Sukukokouksen teemaksi on ajateltu Vanajaan liittyvää suvun historiaa. Luvassa on myös tarinoita suvun ja sukuhaarojen historiasta, sukupuun tarkastelua ja kuulumisten vaihtamista. Lopuksi pidetään virallinen sääntöjen mukainen sukukokous. Ohjelma rakentuu talven aikana ja julkistetaan virallisen sukukokouskutsun yhteydessä alkukeväästä. Hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia kokouksen ohjelmasta ja järjestelyistä - olkaapa yhteydessä hallituksen jäseniin.
 
Varatkaapa sukukokouksen ajankohta kalenteriinne! Toivotaan, että saisimme koolle runsaslukuisesti sukulaisia eri ikäpolvista ja kaikista sukuhaaroista.  
 
2. Suku- ja yhteystietojen päivitys 
Talven aikana päivitämme seuran jäsenrekisterin nimi- ja yhteystiedot. Samalla päivitetään sukuhistoriatiedot.
 
Kukin hallituksen jäsen kokoaa oman sukuhaaransa tiedot (nimet, yhteystiedot, syntyneet, kuolleet ja muut mahdolliset tarkistukset ja korjaukset) ja ilmoittaa muutokset sihteeri Heli Hyttiselle maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Päivitykset ovat tarpeellisia sukutaulujen ja sukupuun päivittämiseksi sekä viestinnän ja kokouspostin kulun varmistamiseksi. 
 
3. Kauden 2016 - 2019 jäsenmaksut 
Lokakuun loppuun mennessä sukuseuran 3-vuotiskauden jäsenmaksun 30€ on maksanut 60 henkilöä. Jos jäsenmaksusi on vielä maksamatta, hallitus toivoo maksua sukuseuran tilille FI18 4762 1020 0399 94. Merkitse maksun viestikenttään niiden henkilöiden nimet, joita jäsenmaksu koskee. Lisätietoa jäsenmaksujen maksutilanteesta saa sukuhaaran edustajalta hallituksessa.
 
4. Sukutarinoita kaivataan 
Lukuisia sukutarinoita on koottuna kotisivujen "suvun historiaa" -osuudessa suvun luettavaksi. Hallitus kannustaa edelleen sukua kirjoittamaan lisää pieniä tai suurempia tarinoita ja tarjoamaan niitä sukuseuran kotisivuilla jaettaviksi. Viime sukukokouksessa saimmekin viestintäkouluttaja Marketta Rentolalta opastusta tarinoiden kirjoittamiseen (lyhennelmä on katsottavissa kotisivuilla).  Kuluvalla kaudella Heikki Sauri on työstänyt isoisänsä Einon sotapäiväkirjaa. Työ on nyt valmistunut ja sotapäiväkirja jaetaan suvun luettavaksi seuran kotisivuilla. Aihetta on tarkoitus käsitellä myös tulevassa sukukokouksessa.  Myös muita sukutarinoita on suunnitteilla ensi kesään mennessä. Tarttukaapa siis kynään ja kirjoittakaapa oma palanne suvun historiaa talteen tuleville sukupolville.
 
5. Sukuseuran matrikkeli -projekti 
Kuluvan kauden toimintasuunnitelmaan sisältyi ajatus sukumatrikkelin kokoamisesta. Sen tarkoituksena on auttaa nykysukua tuntemaan toisiaan ja helpottamaan keskinäistä yhteydenpitoa. Matrikkeli on nähty tärkeäksi erityisesti suvun nuoremman polven sukutietouden parantamiseksi ja kuulumisten vaihtamiseksi. Hallitus kokosi ensimmäisen version matrikkelista viime vuonna ja sai matrikkeliin kahdeksan henkilön esittelyt. Tästä pitäisi nyt vaan jatkaa ja saada matrikkeliin runsaasti lisää henkilöesittelyjä. Ajatuksena on alusta alkaen ollut, että esittelytekstit voivat tyyliltään ja pituudeltaan vaihdella ja olla personallisia. Niinpä hallitus toivoo kovasti, että talven aikana mahdollisimman moni sukuseuran jäsen kirjoittaisi pienen tekstinpätkän itsestään matrikkeliin kotisivuilta löytyvin ohjein. Tekstejä voi lähettää Markku Saurille sähköpostitse.  
 
6. Sukuseura tiedottaa 
Sukuseura tiedottaa toiminnastaan kolmella kanavalla: kotisivuilla www.sukusaarinensauri.net, Facebookin keskusteluryhmässä "Sukuseura SaarinenSauri" ja sähköpostina jaettavissa jäsenkirjeissä. Kesän 2019 sukukokouksen valmistelusta hallitus kertoo näissä kanavissa. Sukukokouksen virallinen kutsu aineistoineen tullaan jakamaan kevättalvella 2019 jäsenkirjeenä kaikille jäsenrekisterissä oleville henkilöille. 
  
Hallitus toivottaa koko suvulle hyvää adventtiaikaa ja joulun odotusta!
Hallituksen puolesta
 
 
Markku Sauri, puheenjohtaja
markku.sauri@elisanet.fi
045 3152444
 
Heli Hyttinen, sihteeri 
heli.hyttinen@elisanet.fi   
050 3494097