Jäsenkirje 1/2015

Saarinen-Sauri sukuseura

Hallitus                                                                                                     16.11.2015

Seuraava sukukokous pidetään 11.-12.6.2016 Hattulassa hotelli Petäysresortissa. Merkitse kalenteriin!

 

Jäsenkirje 1/2015                                                                                

Hyvät sukuseuran jäsenet, hyvät sukulaiset

Sukuseuran toimintakausi 2013-2016 on etenemässä loppusuoralle. Katse alkaa kääntyä seuraavaan sukukokoukseen, joka järjestetään kesäkuussa 2016 Hattulassa.

Hallitus oli koolla 17.10.2015 Tampereella keskustelemassa sukuseuran toiminnasta ja samalla käynnistämässä vuoden 2016 sukukokouksen valmistelua. Tähän jäsenkirjeeseen on koottu keskeisimpiä kuluneen toimintavuoden tapahtumia ja ennakkotietoa seuraavan sukukokouksen valmisteluista. Lisää tietoa on sukuseuran kotisivuilla www.sukusaarinensauri.net.

 1. Vuoden 2014 tilinpäätös

  Hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen. Keskeisimmät tiedot siitä sisältyvät toimintakertomukseen, joka on julkaistu kotisivuilla. Vuosien 2013, 2014 ja 2015 tilinpäätökset tulevat vielä vuoden 2016 sukukokouksen vahvistettaviksi.

 2. Jäsenasiat

  Sukuseuran jäsenyyteen on oikeutettu jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Jäsenrekisterissä on tällä hetkellä 136 henkilöä. Jäsenmäärä on kuluvalla kaudella kasvanut. Jos omissa jäsentiedoissasi tai sukuhaarasi tiedoissa on tapahtunut muutoksia, ilmoita niistä jäsenrekisteriä ylläpitävälle rahastonhoitaja Pirjolle.

  Kolmivuotiskauden 2014-2016 jäsenmaksun 20€ on maksanut 82 henkilöä. Jos jäsenmaksusi on vielä maksamatta, voit maksaa sen sukuseuran pankkitilille oheisella liitteenä olevalla pankkisiirtolomakkeella. Jäsenmaksut tulevat tosi tarpeeseen, kun valmistaudumme seuraavaan sukukokoukseen.

 3. Sukututkimus ja sukupuun ylläpito

  Suomen sukututkimusseura lopetti tietoturvasyihin vedoten ilmaisen genealogia-sukupuuohjelmiston ylläpidon syksyllä 2014. Ns. vanhat sukupuusivumme poistuivat käytöstä ja siellä olleet sukutaulut otettiin talteen.  Hallitus on nyt sukuhaarojen avustuksella päivittänyt sukutaulut. Työstä on hallituksessa vastannut Olli Sauri ja valmista alkaa olla. Olli on laskenut, että haaroja Otosta ja Aleksandrasta alkaen on sukupuuhumme kasvanut nyt 216 kpl. Varsin tuuhea puu siis jo nyt!

  Seuraavaksi sukutaulut julkaistaan salasanan takana seuran kotisivuilla sukulaisten käytettäviksi. Taulujen pohjalta päivitetään myös jo edellisissä sukukokouksissa jaettu Anja Lyden-Saurin piirtämä sukupuu. Jos sukuhaarasi sukutauluissa on vielä täsmennettävää, tulisi Sinun olla heti yhteydessä sukuhaarasi edustajaan hallituksessa ja Olliin. Näin varmistat oikeat tiedot sukupuupiirroksessa.

  Kotisivujen sukupuu-osiossa on vuoden aikana julkaistu kuvallinen Otto ja Aleksandra Saarisen ja lasten sukupuu, joka on perusta sukuseuran toiminnalle ja sukuhaarojen synnylle. Suvun historiaa-osiossa on julkaistu ns. Roth-sukutaulut, jotka perustuvat sukututkija Aimo Rannan selvityksiin. Suvun historiaa-osiossa ovat luettavissa myös Juhani Salokanteleen kirjoitus Myllymäen kruununmylläristä ja Hilla Husan muistelmia isoäidistään Aleksandrasta Myllymäellä. Myös Kaija Näres-Kekin ja Aira Kokkosen kirjoittamat muistelot sota-ajan vuosista Hämeenlinnassa ja Kauhajoella löytyvät tästä osiosta.

  Sukukokouksessa perehdymme yhdessä päivitettyyn sukupuuhumme ja omaan paikkaamme sen oksistossa.

 4. Nuorisoprojekti

Hallituksen asettama ns. nuorisoprojekti on vuoden aikana pohtinut keinoja nuorten jäsenmäärän kasvattamiseksi ja nuorten aktivoimiseksi seuran toiminnassa. Projekti tekee työtä suvun ja sukuseuran tulevaisuuden eteen. Vuosien vieriessä sukutietouden ylläpito ja lujittaminen Oton ja Aleksandran lastenlasten (36) ja heidän lastensa (60 pikkuserkkua) piirissä on koko suvun kannalta tärkeää. Kolmansiakin serkkuja on jo 87 ja heilläkin runsaasti lapsia. Suvun kasvaessa sukutietoisuus vaatii vahvistamista. Projektia vetää työryhmä Hanna Linna-Varis, Heli Hyttinen ja Maija-Riitta Laaksonen.
Projekti toteutti kuluvana vuonna jäsenkyselyn sukuseuran n. 20-40 vuotiaille jäsenille ja kokosi kyselyn tulokset muistioksi hallitukselle. Kyselyn tulosten mukaan suvun nuori polvi ei tuntenut riittävästi sukua. Elämänkertojen ja sukutarinoiden kirjoittamisen ohjaukselle koettiin tarvetta. Suvun yhteydenpitoa toivottiin lisättävän mm Facebookissa olevan suvun oman keskusteluryhmän avulla.  Sukukokouksista toivottiin kaksipäiväisiä, jolloin myös vapaamuotoiselle yhdessäololle jäisi aikaa. Sukupuut koettiin havainnollisina välineinä tunnistaa sukulaissuhteita. Kysyttiin myös, löytyisikö suvun piiristä yhteisiä harrasteryhmiä.
Hallitus pohti asiaa lokakuun kokouksessaan. Keskustelun pohjalta tiivistetään vielä toimenpide-esitykset seuraavaan toimintasuunnitelmaan ja ensi kesän sukukokouksen keskusteltaviksi. 
Kun joulun ja uudenvuoden aikaan sukuhaarat ja lähiomaiset ovat koolla, toivomme tunteen suvun yhteenkuuluvuudesta ja tietoisuuden yhteisistä juuristamme käyvän keskustelussanne. Hyvä uudenvuoden päätös olisi runsaslukuinen yhteinen osallistuminen ensi kesän sukukokoukseemme.

5. Jäsentiedotus

Sukuseuran jäsentiedotus tapahtuu pääosin sukuseuran kotisivujen kautta. Hallitus päivittää aika ajoin sivustoa ajankohtaisilla asioilla ja kokoaa sivustolle tietoa suvusta, suvun vaiheista, seuran hallinnosta ja päätöksenteosta sekä julkaisee sivustolla valokuvia suvun vaiheista. Päättyvän vuoden aikana kotisivujen sisältö on monipuolistunut ja kasvanut. Kotisivuilla julkaistavaksi voi tarjota sukuun liittyviä muistelmia, valokuvia ja historiikkejä  - yhteyshenkilönä on Markku. 

Sukuseuralla on vuoden päivät ollut myös oma Facebook-keskusteluryhmä, jossa sukulaiset voivat oman ryhmän puitteissa pitää yhteyttä, kertoa arjestaan, vaihtaa kuulumisia ja käydä keskustelua. Keskusteluryhmässä on nyt 26 jäsentä. Hallitus toivoo keskusteluryhmän tuottavan myös ideoita ja aloitteita seuran toiminnan kehittämiseen. Keskusteluryhmään voi liittyä ottamalla yhteyttä Maija-Riitta Laaksoseen. Kotisivuilla on lisäohjeita.

Lisäksi sukuhaarojen edustajat hallituksessa huolehtivat kukin yhteydenpidosta omaan sukuhaaraansa ja seuran hallitukseen.

6. Seuraava sukukokous Hattulassa 11.-12.6.2016

Hallitus on aloittanut seuraavan sukukokouksen valmistelun. Seuraava sukukokous pidetään 11.-12.6.2016 ”hyvän olon niemessä Hattulassa”, hotelli Petäysresortissa. 

Kyseessä on jälleen suvun merkkivuosi: suku kokoontui ensimmäisen kerran laajasti kesällä 1991 Keuruulla Kaijan ja Ilarin kutsusta ja sopi valmistelun käynnistämisestä sukuseuran perustamiseksi.  Tästä ensimmäisestä Keuruun kokoontumisesta tulee ensi kesänä kuluneeksi 25 vuotta.

Hallitus on päättänyt, että kesän 2016 sukukokouksen teema on ”O.J.Saarinen 150 vuotta”. Hänen syntymästään tulee helmikuussa kuluneeksi nuo 150 vuotta. Rinnakkaisena pääteemana on suvun nuorempien polvien aktivointi sukuseuran toimintaan ja sukutietoisuuden vahvistaminen keskuudessamme. Perehdymme yhdessä myös päivitettyihin sukutauluihin ja sukupuun haaroihin. Aikaa varataan tutustumiselle ja seurustelulle. Lisäksi pidämme sääntömääräisen sukukokouksen totuttuun tapaan. Ohjelman suunnittelu on aloitettu ja se valmistuu tulevan talven aikana.

Kokouspaikaksi on valittu hotelli Petäysresort Hattulassa luonnonkauniilla Vanajaveden niemellä. Kokouspaikka tarjoaa hyvät edellytykset seurustelulle, tutustumiselle ja yhteiselle iltaohjelmalle. Petäyksessä on mainiot olosuhteet myös ulkoiluun, erilaisiin peleihin frisbeestä minigolfiin ja petanquesta pallopeleihin niin ulkona kuin sisäliikuntahallissakin. Yhteisen illan voi kruunata vaikkapa iltanuotiolla! Hallitus toivoo runsasta osanottoa kokoukseemme ja aivan erityisesti nuorisoa ja lapsiperheitä kesäviikonlopun viettoon!

Kokous on ajateltu aloitettavan yhteisellä lounaalla lauantaina ja päätettävän sunnuntaina puolilta päivin. Hotellista on alustavasti varattu huoneet osallistujille. Hallitus lähettää varsinaisen kokouskutsun ohjelmineen sukuseuran jäsenille viimeistään maaliskuun alussa 2016. Ilmoittautuminen sukukokoukseen tulee päättymään pääsiäisen jälkeen huhtikuun toisella viikolla, alustavasti 10.4.2016. Tämän ilmoittautumisen perusteella joudumme vahvistamaan osallistujamäärän hotellille.

Hallitus pyytää sukuhaaroja valmistautumaan sukukokoukseen suvun vaiheita keräämällä ja mahdollisia esitysaineistoja valmistelemalla. Tarkoituksena on, että Oton ja Aleksandran lasten historiikit (katsottavissa kotisivuilla) täydennetään sota-ajasta heidän elämänsä päättymiseen asti. Edellisissä sukukokouksissa on jo esitelty elämänvaiheet sotavuosille, mutta osasta esityksiä puuttuvat sodan jälkeiset elinvuodet. Tavoitteena on, että sukuhaarojen täydentämät esitykset tallennetaan kotisivuille hyvissä ajoin ennen sukukokousta. Uudet ja täydennetyt esitykset tulisi toimittaa Markulle viimeistään toukokuun 2016 loppuun mennessä.

 Mikäli haluat varattavan aikaa ohjelmaan esityksellesi, ole talven aikana yhteydessä puheenjohtajaan tai hallituksen muuhun jäseneen. Kokous tarjoaa mahdollisuuden myös esimerkiksi vanhojen valokuvien tunnistamiseen ja niiden takana olevien tarinoiden muistelemiseen. Kaivetaanpa siis vanhat sukukuvamme esille!

 Kaikki ideat ja ehdotukset sukukokouksen ohjelmaan ovat tervetulleita!

 7. Lopuksi

Hallitus pitää tulevina kuukausina kokouksia sukukokouksen järjestelyjen hiomiseksi ja ohjelman valmistamiseksi. Hallitus toivoo, että sukulaiset pitäisivät ahkerasti yhteyttä hallitukseen sukuhaarojen edustajien välityksellä tai myös suoraan hallituksen puheenjohtajaan, sihteeriin ja muihin toimihenkilöihin. Kaikki toiminnan kehittämisajatukset ovat tervetulleita!

Hallitus käyttää kotisivuja pääasiallisena tiedottamisen välineenä. Muistakaahan siis vierailla www.sukusaarinensauri.net sivuilla aika ajoin.

Hallitus toivottaa koko suvulle hyvää Joulun ja Uudenvuoden aikaa sekä menestystä ja terveyttä koko suvulle myös vuonna 2016!

 

 Hallitus