Jäsenkirje 1/2014

Saarinen-Sauri sukuseura

Hallitus

Jäsenkirje 1/2014                                                           12.11.2014

 

Hyvät sukuseuran jäsenet, hyvät sukulaiset,

 

Aulangon sukukokouksesta on kulunut miltei puolitoista vuotta ja meneillään olevasta 3-vuotiskaudesta kohta puolet. Hallitus käynnisti syksyllä 2013 sukukokouksen päätösten toimeenpanon, kuten jäsenkirjeessä 3/2013 joulukuussa 2013 selostettiin. Hallitus oli koolla 25.10.2014 Hämeenlinnassa keskustelemassa sukuseuran toiminnasta. Tähän jäsenkirjeeseen on koottu keskeisimmät tapahtumat ja toimet vuonna 2014 hallituksen näkökulmasta katsellen.

1. Vuoden 2013 tilinpäätös

 Hallitus on hyväksynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen. Keskeisimmät tiedot siitä sisältyvät toimintakertomukseen, joka on julkaistu kotisivuilla. Vuosien 2013, 2014 ja 2015 tilinpäätökset tulevat vahvistettaviksi vielä vuoden 2016 sukukokouksessa.

 

2. Jäsenkampanjan tulokset

 Hallitus toteutti vuoden 2014 alussa jäsenhankintakampanjan, jolla pyrittiin saamaan yli 18-vuotiaat suvun jäsenet sukuseuran jäseniksi. Kampanja onnistui hyvin:

 

 

2010-2013

2014-2016

Kasvu,   lkm

Kasvu %

Jäsenmäärä

81

136

55

67

Jäsenmaksuja

49

81

32

65

 

Lokakuussa 2014 jäsenrekisterissä oli 136 jäsentä, eli 55 jäsentä enemmän kuin edellisellä kaudella. Jäsenmaksun oli maksanut 81 jäsentä, eli 32 kpl enemmän kuin edellisellä kaudella.

 Jäsenmaksun oli lokakuun lopussa maksanut kuitenkin vasta 60% jäsenistä,  joten seura odottaa jäsenmaksuja vielä yli kolmannekselta jäsenkunnasta. Jäsenmaksun 20€ jäseneltä kolmivuotiskaudelta 2014 – 2016 voi maksaa sukuseuran tilille FI18 4762 1020 0399 94 Keuruun osuuspankkiin.  Pankkisiirtolomake on sähköpostin liitteenä.

 

3. Nuorisoprojekti

 

Hallitus päätti syksyllä 2013 käynnistää projektin nuorten jäsenmäärän kasvattamiseksi ja nuorten aktivoimiseksi seuran toiminnassa. Projekti palvelee suvunpää Eeron esittämää tavoitetta sukutietoisuuden juurruttamisesta seuraavien sukupolvien keskuuteen. Projekti on työtä suvun ja sukuseuran tulevaisuuden eteen. Projektia vetää työryhmä Hanna, Heli ja Maija-Riitta.

 Hallitus päätti tehdä suvun noin 20-40-vuotiaille jäsenille kyselyn seuran toiminnan kehittämisen tarpeista ja nuorten kiinnostuksen kohteista. Kysely tehdään loppuvuodesta

2014. Hallitus tiedottaa kyselyn tuloksista ja niiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä ensi vuoden puolella. Teema tulee esille ja keskusteltavaksi myös seuraavassa sukukokouksessa.

 Ajatuksia tästä projektista ja tulevasta kyselystä voi lähettää projektin vetäjälle Hannalle osoitteeseen hanna.linna-varis@porvoo.fi .

 

4. Sukuseuran sukupuu- ja kotisivuohjelmistot

 Suomen sukututkimusseura on tietoturvasyihin vedoten lopettanut ilmaisen genealogia-sukupuuohjelmiston ylläpidon syyskuun 2014 jälkeen. Ns. vanhat sukupuusivumme (http://suvut.genealogia.fi/saarinen_sauri) on poistettu käytöstä ja siellä olleet tiedot on otettu talteen. Aineistot päivitetään sekä saatetaan helposti suvun käytettäväksi kotisivujemme kautta.  

 Sukuseuralla on siis tämän jälkeen käytössään vain ns. uudet kotisivumme osoitteessa www.sukusaarinensauri.net. Lisäksi hallitus päätti nuorisoprojektin esityksestä perustaa Facebookiin sukuseuran oman keskusteluryhmän keskinäisen yhteydenpidon parantamiseksi. Ryhmän perustamisesta hallitus tiedottaa vielä erikseen.

 Hallitus päätti kehittämisen tavoitteesta: Kaikki sukuseuratieto löytyy kotisivujen kautta, jossa henkilötietoja sisältävät osiot salataan salasanalla. Pyrkimyksenä on ohjelmistojen helppo käytettävyys esimerkiksi niin, että pääsy kotisivujen sisältämiin tiedostoihin, perustettavaan facebook-keskusteluryhmään ja sukupuutietoihin tapahtuu kotisivuohjelmiston kautta.

 Hallitus tiedottaa asiasta enemmän, kun ohjelmisto-asioissa on edetty. 

 

5. Jäsentiedotus

Kotisivujen merkitys sukuseuran jäsentiedotuksessa kasvaa. Hallitus päätti uudistaa kotisivujemme rakennetta ja täydentää tietosisältöä. Sukuseuralle perustettava Facebook-ryhmä linkitetään kotisivuille, jolloin facebookiin ei tarvitse erikseen kirjautua. Muutokset tehdään alkaneen talven aikana.

 Sukuseurassa on joitakin jäseniä, jotka eivät käytä internetiä eivätkä sähköpostia. Hallituksen jäsenet pyrkivät huolehtimaan sukuhaaroissaan näiden ”sähköpostittomien” informoinnista pitämällä henkilökohtaisesti yhteyttä. Jos et ole vielä ilmoittanut sähköpostiosoitettasi sukuseuralle, voit ilmoittaa sen rahastonhoitaja Pirjolle tai sihteeri Sakarille. Näin hallituksen jäsenkirjeet ja muu informaatio tavoittaa suvun paremmin.

 

6. Sukututkimus ja suvun elämänvaiheiden kirjaaminen

 Vuoden 2015 loppupuolella aloitamme seuraavan sukukokouksen valmistelun. Alkava vuosi on siksi hyvä ajankohta koota suvun ja sukuhaarojen historiaa ja tarjota suvun vaiheita kuvaavia esityksiä kotisivuilla julkaistaviksi tai vuoden 2016 sukukokouksessa esitettäviksi. Jäsenkirjeessä 3/2013 oli listattuna esimerkkejä sukuhistorian keräämiseksi.

 Hallitus päätti selvittää ja koota aineistoa kahdesta teemasta: Kauhajoki ja Keuruu suvun kokoontumispaikkoina erityisesti 1940-luvulla. Sotien jälkeisinä vuosina Oton ja Aleksandran lapset ja lastenlapset (serkukset) viettivät paljon aikaa Hirvelöiden Varjolassa ja Satkojen Kärjessä. Kaija lupautui hallituksen edustajana kokoamaan Kauhajokea koskevaa ja Heli Keuruuta koskevaa muistitietoa, tarinoita ja valokuvia. Mikäli aineistoa kertyy riittävästi, molemmat teemat sopisivat hyvin esityksiksi seuraavaan sukukokoukseen.  Mikäli sinulla on muistoja näistä ajoista, otapa yhteyttä Kaijaan tai Heliin.

 Heikki on työstänyt isänsä Einon sotapäiväkirjaa ja puhtaaksikirjoittanut sen. Sotapäiväkirja kuvaa aikaa 1930-luvun lopusta sodan päättymiseen nuoren upseerin ja perheenisän kokemana. Hallitus päätti selvittää, olisiko mahdollisesti painatettavalle tai monistettavalle kirjalle kysyntää suvun piirissä. Mikäli olet halukas tilaamaan kirjan, lähetä Heikille alustava tilaus sähköpostitse heikki.sauri@kolumbus.fi jouluun mennessä. Mikäli kiinnostusta tilaamiseen on riittävästi, asiaa viedään eteenpäin omakustannusperiaatteella.

 Hallitus toivoo lisäksi, että sukutietojen kaikista muutoksista (syntyneet, kuolleet, avioliitot, uudet jäsenet, yhteystiedot jne.) ilmoitettaisiin aina viipymättä jäsenasioista vastaavalle Pirjolle (pirjo.jalli@pp.inet.fi) , joka toimittaa sukupuuta koskevat tiedot edelleen sukupuusta vastaavalle Ollille. Näin sekä jäsenrekisteri että sukupuutiedosto voidaan pitää ajan tasalla.

 

7. Kurssi sukutarinoiden kirjoittamisesta

Hallitus päätti selvittää, onko suvun keskuudessa kysyntää omalle sukutarinoiden kirjoittamista käsittelevälle kurssille. Kurssin avulla pyrittäisiin kannustamaan sukulaisia suvun historian ja muisteloiden muistiin merkitsemiseen. Kurssilla annettaisiin käytännön opastusta ja neuvoja kirjoittajille ja esitysten laatijoille. Kurssille hankittaisiin asiaa tunteva ulkopuolinen opettaja. Kurssi voitaisiin järjestää alkukesästä 2015 1-2 päivän pituisena omakustannushintaan.

Ehtona kurssin järjestämiselle on, että suvun piiristä löytyisi riittävä määrä (ehkäpä 15-20) osallistujia. Hallitus pyytää asiasta kiinnostuneilta alustavia ilmoittautumisia Markulle sähköpostitse (markku.sauri@elisanet.fi) jouluun mennessä. Mikäli kiinnostus on riittävää, hallitus käynnistää kurssin valmistelun. 

 

8. Tehtävä tarjolla: kotisivujemme tekninen ylläpitäjä/ ”kotisivuguru”

Löytyisikö suvun piiristä kotisivujen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä kiinnostunutta osaajaa suvun nuorison piiristä? Puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat kyllä sisällöstä, mutta tekninen tuki olisi ajoittain tervetullutta. Kokemus kotisivuista olisi hyvästä ja nuoruus tässä valttia. Tehtävä hoituisi hyvin etäpalveluna ja tiimihenkisesti puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Tittelin voimme muokata otsikossa mainitusta kiehtovammaksikin, mutta palkkaa sukuseura ei pysty tehtävästä tarjoamaan. Syntyvät kulut toki korvataan ja kaupanpäälliseksi olisi tulossa kokemusta, kiitosta ja mainetta! Innostuitko? Jos tämä sopii ajatuksiisi, laita sp-viestiä Markulle.

 

9. Muistilista

 Jouluun 2014 mennessä

-          tee päivitykset sukupuu- ja jäsentietoihin sähköpostitse rahastonhoitaja Pirjolle

-          vastaa nuorisoprojektin tulevaan kyselyyn sähköpostitse varapuheenjohtaja Hannalle

-          ilmoita mahdollisesti puuttuva sähköpostiosoitteesi sähköpostitse sihteeri Sakarille tai rahastonhoitaja Pirjolle

-          ole yhteydessä hallituksen jäseniin Kaijaan tai Heliin muistoistasi Kauhajoelta tai Keuruulta sotien jälkeisinä vuosina

-          lähetä hallituksen jäsen Heikille sähköpostitse alustava tilaus Einon sotapäiväkirjasta

-          ilmoittaudu alustavasti sukutarinoiden kirjoittajakurssille sähköpostilla puheenjohtaja Markulle

Ja lisäksi: jos jäsenmaksusi kaudelta 2014-2016 on vielä maksamatta, hallitus toivoo Sinun maksavan sen liitteenä olevalla lomakkeella sukuseuran tilille.

 

Sukuseuran hallitus jatkaa työtään projektimuotoisesti toimintasuunnitelman 2013-2016 toimeenpanemiseksi. Seuraava hallituksen kokous pidetään syksyllä 2015 ja lisäksi mahdollisesti sähköpostikokouksia. Hallitus toivoo, että sukulaiset pitäisivät ahkerasti yhteyttä hallitukseen sukuhaarojen edustajien välityksellä tai myös suoraan hallituksen puheenjohtajaan, sihteeriin ja muihin toimihenkilöihin. Kaikki ideat ja toiminnan kehittämisajatukset ovat tervetulleita!

 Hallitus käyttää kotisivuja pääasiallisena tiedottamisen välineenä. Muistakaahan siis vierailla www.sukusaarinensauri.net –sivuilla aika ajoin!

Hallitus toivottaa koko suvulle hyvää Joulun ja Uudenvuoden aikaa sekä menestystä ja terveyttä koko suvulle myös vuonna 2015!

 

Hallitus